Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest IB Group z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 72. 


Aby się z nami skontaktować w sprawie uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych napisz do nas na adres naszego inspektora: adam@ibgroup.pl

 
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej 
z Panem/Panią w związku z wyrażeniem zgody na przyjmowanie Newslettera, korzystanie z usług serwisowych, oraz transakcji dotyczących zakupu/sprzedaży oferowanych przez nas produktów.
 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych 
i rachunkowych. Przechowujemy je również dla celów archiwalnych, zapewnienia usług płatniczych, rozliczeniowych, ewentualnie windykacyjnych i sądowych wynikających również 
z przepisów prawa.
 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jabłka Adama

Naszą stronę najlepiej oglądać trzymając tablet poziomo.

Jabłka Adama